markowski

Pierwszymi, już po 2-3 dniach, bardzo mocno odczuwalnymi efektami stosowania kostki były: podwyższenie progu stresu i zwiększenie tolerancji wysiłku.

W chwili obecnej po 8-9 godzinnym dniu pracy, mam jeszcze na tyle energii i pozytywnych emocji, aby zająć się innymi moimi pasjami, dla których nie znajdowałem sił przez ostatnich kilka lat.

Zindywidualizowana terapia światłem, dobrana do odpowiedniego typu człowieka
jest niewątpliwie przyszłością w profilaktyce i terapii.